រាត្រីចង់ជួប

cheaensuos

Commoner
រាត្រីចង់ជួប
បទពាក្យ៨ ឆ្នៃ
សម្រស់ធម្មជាតិនាពេលរាត្រី
ផ្ទៃមេយខៀវខ្ចីសែនស្រស់បំព្រង
បងគយគន់មើលទៅដួងខែផង
ចងចិត្តកួចប៉ងបំណងស្នេហ៍ស្និទ្ធ។

ចិត្តរៀមភក្តីស្ម័គ្រស្រីមាសស្ងួន
នួននាងក្រអួនក្រអៅវមិត្រ
គិតគូតែស្រីនៅស្នាមដាមដិត
ត្បិតបងខំខិតមិនចង់ឃ្លាតឃ្លា។

នាពេលរាត្រីមានដួងចន្ទថ្លា
ចារដោយតារាឥតបីកំព្រារ
ជានារហូតមិនដែលរងារ
ភ្ញាបងឆ្ងាយគ្នាតឹងទ្រូងសង្វេគ។

ស្អែកថ្មីបួងសួងបងប្រឹងបែបន់
ស្រន់ឱ្យតូចតន់ជួបកុំបែបែក
ហែកស្នេហ៍ពីទ្រូងឱ្យបងទឹកភ្នែក
ចែកអូនដោយឡែកគប្បីកុំមាន។

តែងដោយ ជាឥន្ទ្រ
 

PkaLotus

Level 3
legendary
Super Moderator
VIP
thank you so much for always sharing great poem with us, dear<3+<3
 

PkaLotus

Level 3
legendary
Super Moderator
VIP
I will try..... Ami dear.. if i translate to english, it will be difficult since i do not not know how to write poem
do you think you can understand below

1) Reartrey chong chorp
2) bot peak 8 chnay
3)somror torm mcheat near pel reartey
4) Ptey mek keyv kchay sen sror bomprong
5) bong kouy kon merl tov doung kae
6) chorng chet korch pong bomnorg snaeh snet
 

P-Dragon

Commoner
dear what on earth he wrote? :D
The Night I Want To Meet
(This Poem is 8 Words Poem Edit Version)
Natural Beauty When The Night Comes
Blue Sky It's Look So Fresh
I Also Enjoy The View of The Moon
Binds My Heart Attempt To Love.

This is My Translate For First Verse
 

PkaLotus

Level 3
legendary
Super Moderator
VIP
P-Dragon is so awesome :D;)
we need member like you to keep our forum active.... hope you dropping by more often;)
inspirational-poetry.png
 

P-Dragon

Commoner
I Just Hope You(PkaLotus) ,Rei,Hunnie,Chenna,Goupon Active and Upload Fast Movie HD Khmer Dub But My Time is Limited So Soon I WIll Say Good Bye (Afew Month)More Because I Have To Try To Study
 

PkaLotus

Level 3
legendary
Super Moderator
VIP
I Just Hope You(PkaLotus) ,Rei,Hunnie,Chenna,Goupon Active and Upload Fast Movie HD Khmer Dub But My Time is Limited So Soon I WIll Say Good Bye (Afew Month)More Because I Have To Try To Study

:cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry:
drop by when you have time, P-Dragon dear:)
 

P-Dragon

Commoner
I'm Still On Vocation . And My School Will Start In October
 

cheaensuos

Commoner
I will try..... Ami dear.. if i translate to english, it will be difficult since i do not not know how to write poem
do you think you can understand below

1) Reartrey chong chorp
2) bot peak 8 chnay
3)somror torm mcheat near pel reartey
4) Ptey mek keyv kchay sen sror bomprong
5) bong kouy kon merl tov doung kae
6) chorng chet korch pong bomnorg snaeh snet
You're the best
 
Top