រាត្រីចង់ជួប

Discussion in 'Poetry & Literature' started by cheaensuos, Aug 16, 2015.

Watchers:
This thread is being watched by 4 users.
 1.  
  cheaensuos

  cheaensuos Commoner

  Joined:
  Jul 27, 2013
  Messages:
  46
  Likes Received:
  5
  Credit Points
  Dollar
  រាត្រីចង់ជួប
  បទពាក្យ៨ ឆ្នៃ
  សម្រស់ធម្មជាតិនាពេលរាត្រី
  ផ្ទៃមេយខៀវខ្ចីសែនស្រស់បំព្រង
  បងគយគន់មើលទៅដួងខែផង
  ចងចិត្តកួចប៉ងបំណងស្នេហ៍ស្និទ្ធ។

  ចិត្តរៀមភក្តីស្ម័គ្រស្រីមាសស្ងួន
  នួននាងក្រអួនក្រអៅវមិត្រ
  គិតគូតែស្រីនៅស្នាមដាមដិត
  ត្បិតបងខំខិតមិនចង់ឃ្លាតឃ្លា។

  នាពេលរាត្រីមានដួងចន្ទថ្លា
  ចារដោយតារាឥតបីកំព្រារ
  ជានារហូតមិនដែលរងារ
  ភ្ញាបងឆ្ងាយគ្នាតឹងទ្រូងសង្វេគ។

  ស្អែកថ្មីបួងសួងបងប្រឹងបែបន់
  ស្រន់ឱ្យតូចតន់ជួបកុំបែបែក
  ហែកស្នេហ៍ពីទ្រូងឱ្យបងទឹកភ្នែក
  ចែកអូនដោយឡែកគប្បីកុំមាន។

  តែងដោយ ជាឥន្ទ្រ
   
  PkaLotus likes this.
 2.  
  PkaLotus

  PkaLotus Level 3
  legendary Super Moderator VIP

  Joined:
  May 3, 2013
  Messages:
  3,457
  Likes Received:
  289
  Credit Points
  Dollar
  thank you so much for always sharing great poem with us, dear<3+<3
   
  cheaensuos likes this.
 3.  
  ami

  ami Commoner

  Joined:
  Feb 16, 2014
  Messages:
  222
  Likes Received:
  27
  Credit Points
  Dollar
  dear what on earth he wrote? :D
   
  cheaensuos likes this.
 4.  
  PkaLotus

  PkaLotus Level 3
  legendary Super Moderator VIP

  Joined:
  May 3, 2013
  Messages:
  3,457
  Likes Received:
  289
  Credit Points
  Dollar
  I will try..... Ami dear.. if i translate to english, it will be difficult since i do not not know how to write poem
  do you think you can understand below

  1) Reartrey chong chorp
  2) bot peak 8 chnay
  3)somror torm mcheat near pel reartey
  4) Ptey mek keyv kchay sen sror bomprong
  5) bong kouy kon merl tov doung kae
  6) chorng chet korch pong bomnorg snaeh snet
   
  cheaensuos likes this.
 5.  
  P-Dragon

  P-Dragon Commoner

  Joined:
  May 13, 2015
  Messages:
  164
  Likes Received:
  37
  Credit Points
  Dollar
  The Night I Want To Meet
  (This Poem is 8 Words Poem Edit Version)
  Natural Beauty When The Night Comes
  Blue Sky It's Look So Fresh
  I Also Enjoy The View of The Moon
  Binds My Heart Attempt To Love.

  This is My Translate For First Verse
   
  cheaensuos and PkaLotus like this.
 6.  
  PkaLotus

  PkaLotus Level 3
  legendary Super Moderator VIP

  Joined:
  May 3, 2013
  Messages:
  3,457
  Likes Received:
  289
  Credit Points
  Dollar
  P-Dragon is so awesome :D;)
  we need member like you to keep our forum active.... hope you dropping by more often;)
  inspirational-poetry.png
   
 7.  
  P-Dragon

  P-Dragon Commoner

  Joined:
  May 13, 2015
  Messages:
  164
  Likes Received:
  37
  Credit Points
  Dollar
  I Just Hope You(PkaLotus) ,Rei,Hunnie,Chenna,Goupon Active and Upload Fast Movie HD Khmer Dub But My Time is Limited So Soon I WIll Say Good Bye (Afew Month)More Because I Have To Try To Study
   
  PkaLotus likes this.
 8.  
  PkaLotus

  PkaLotus Level 3
  legendary Super Moderator VIP

  Joined:
  May 3, 2013
  Messages:
  3,457
  Likes Received:
  289
  Credit Points
  Dollar
  :cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry:
  drop by when you have time, P-Dragon dear:)
   
 9.  
  P-Dragon

  P-Dragon Commoner

  Joined:
  May 13, 2015
  Messages:
  164
  Likes Received:
  37
  Credit Points
  Dollar
  I'm Still On Vocation . And My School Will Start In October
   
 10.  
  cheaensuos

  cheaensuos Commoner

  Joined:
  Jul 27, 2013
  Messages:
  46
  Likes Received:
  5
  Credit Points
  Dollar
  You're the best
   

Share This Page

XenForo add-ons by Waindigo™ ©2014 Waindigo Foundation.