ភ្នំពេញទឹកពេញ

cheaensuos

Commoner
ភ្នំពេញទឹកពេញ

បទពាក្យ៨ បន្ទាប់ពីបទធម្មតា

"ថាវ៉ីយ ភ្នំពេញទឹកពេញហើយវ៉ី
អាវ៉ា ឃ្មាតខ្មីចាប់ត្រីស្ងោរផង
អាំងឆ្អើរម្ជូរជ្រក់ជ្រលក់ដុតម្តង
ក្តិបអំពិលហោងមិនឆ្គងច្បាស់ឆ្ងាញ់។

ទឹកព្រៀបជោរជន់ពែនពន់ឱ្យហើយ
កុំនៅតោះតើយមកហើយត្រីក្រាញ់
ចាប់យកទាំងអស់មិនខ្សោះសុទ្ធខ្លាញ់
ទឹកឡើងចម្រាញ់ម្ហូបឆ្ងាញ់អ្នកក្រុង។

អឺអញឯណេះពិសេសណាស់ដែរ
ផ្លូវច្រើនហូរហែខ្លាចតែឡានផុង
សំណាងល្អឯកចំលែកអញប្រុង
ហែលទឹកមើលក្រុងផូរផង់ផស្សគេ។

ទូកត្នោតកេរ្ត៍ឪមានផ្លូវហើយណា
ចរចេញយាត្រាអាវ៉ាកុំរេ
កុំរាអំពល់ខ្វាយខ្វល់ទំនេរ
មីងនាងគ្នាន់គ្នេរឡើងទេទូកត្នោត។"

11143676_883187978422940_6641794033554625123_n.jpg
11221947_883187995089605_4210290659940327412_n.jpg
11224690_883188061756265_808235207334759456_n.jpg
11796296_883188005089604_6507267168311957701_n.jpg
11822574_883188021756269_1250177926909090690_n.jpg
 
Last edited:

P-Dragon

Commoner
Are You From Cambodia?
 

P-Dragon

Commoner
He From Foreign Country But He Can Write Khmer Poem But I Live in Khmer I Can't Write One Yet
 

P-Dragon

Commoner
are you khmer ? ami
 

ami

Commoner
dear I will be Khmer when I know how read :D ;) can u tell me what on earth he wrote? love poem eh? :D
 

P-Dragon

Commoner
PhnomPenh Full Of Water

Hey Yo ,PhnomPenh is Full Of Water
Hey Boy Try To Catch Some Fish....

It Abit Hard To Translate lol Because I'm Not Good With English
 
Top