Border-town Prodigal 《边城浪子》2016

WuxiaLover

Commoner
Border-Town Prodigal 《边城浪子》2016

Starring:
Zhu Yilong, Yu Qing Bin, Zhang Xin Yu, Jiao En Jun, Wang Yi Tong, Gong Mi , Chai Bi Yun , Yang Jing Ru

Genre: Wuxia

Official Website:
http://baike.baidu.com/view/9418368.htm

11896038_1030821363617716_6201084876972015386_n.jpg


11863445_1030821313617721_7027974854033838324_n.jpg


11919542_1030821386951047_3256431327467567588_n.jpg


11891987_1030820893617763_6829923976480122766_n.jpg


11880648_1030820936951092_5221816625348579247_n.jpg


11056882_1030820923617760_372678702197580794_n.jpg


11870784_1030820896951096_2883032774554110368_n.jpg


11224667_1030820890284430_1599211238118648824_n.jpg


11899939_1030821376951048_2229309520307455857_n.jpg


Production stills below

11845191_1030821416951044_4165581177518643471_o.jpg


11903707_1030821016951084_8051672777275699399_n.jpg


11864827_1030821260284393_2348440565012238004_o.jpg


11888624_1030821270284392_5053031800298521406_o.jpg


11845191_1030821266951059_824650443950203992_o.jpg


11888156_1030821190284400_1264963836030854218_o.jpg


11900005_1030821480284371_8705648400908565445_n.jpg


11895214_1030821163617736_2999346432496047650_o.jpg


11899972_1030821566951029_9055479645256729111_n.jpg


11900046_1030821100284409_2174522668453677963_n.jpg

Trailer

 

Ironfingers

Commoner
This series reminds me of the The Legend of Chu Liu Xiang 2007 series, looks interesting. All new cast, they are casting Viann as the lead actress I hope she can pull it off! Good luck to her!
 
Top