លន់តួអង្វរ

Discussion in 'Poetry & Literature' started by cheaensuos, Aug 16, 2015.

Watchers:
This thread is being watched by 1 user.
 1.  
  cheaensuos

  cheaensuos Commoner

  Joined:
  Jul 27, 2013
  Messages:
  46
  Likes Received:
  5
  Credit Points
  Dollar
  លន់តួអង្វរ
  បទពាក្យ៧
  បងសូមលន់តួសួរស្នេហ៍ស្នង
  ថាបងនេះពិតឥតមានអ្វី
  មិនមានមាសប្រាក់សក្តិប្រពៃ
  ក្រក្រីទាំងញាតិឃ្លាតម៉ែឪ។

  តើអូនព្រមស្នេហ៍ក្បែរបងទេ
  មាសមេបងអើយឆ្លើយមកពៅ
  ស្តីមកពុំងាគ្រាឥឡូវ
  កុំសូវនៅស្ងៀមរៀមចង់ដឹង។

  ឆោមឆើតពិសីស្រីម្ចាស់ចិត្ត
  ស្នេហ៍សិទ្ធលោមថែតែប្រលឹង
  តាក់តែងថ្នមអូនសូន្យក្ស័យឈឹង
  បងដឹងខ្លួនឯងថ្លែងថាស្មោះ។

  បងឥតមានអ្វីស្តីបញ្ជាក់
  ស្មោះស្ម័គ្រឥតជាក់លាក់អ្វីសោះ
  បងក៏ដឹងដែរតែចិត្តប្រុស
  ស្មោះអស់ពីពោះព្រោះភក្តី។

  តែងដោយជាឥន្ទ្រ (Chea En Suos)
  11903737_888319074576497_6125069082420634999_n.jpg
   
  #1 cheaensuos, Aug 16, 2015
  Last edited: Aug 21, 2015

Share This Page

XenForo add-ons by Waindigo™ ©2014 Waindigo Foundation.